line 02

CorsaMEDIA

Redactie is niet alleen maar schrijven

Een stukje tekst schrijven kan iedereen, maar een goed lopend artikel produceren vergt expertise. Opbouw, zinsconstructie, stijl en woordkeuze zijn bepalend voor het leesbaar zijn van een tekst. Bovendien is niet iedere tekst overal bruikbaar.
Een tijdschriftartikel dient aan andere normen te voldoen dan een webtekst en een persbericht zit anders in elkaar dan een zakelijk interview.

Corsa Media heeft zeer ruime ervaring met webteksten, promotionele teksten en tijdschriftartikelen voor consumententitels en vakbladen. Ook verzorgen wij met plezier uw persberichten. Wij kunnen op basis van uw input een op maat geschre- ven verhaal leveren dat beantwoordt aan uw doelstelling. Commercieel of objectief.

Tevens kunnen wij eindredactie, bureauredactie en bladmanagement voor u ver- zorgen of zelfs een complete redactionele productie voor u begeleiden.


line 02


Welkom
Redactie
Fotografie
DTP
Vertalingen
Publicaties